سرورها و قطعات مرتبط

ارائه خدمات بروزرسانی و پیکربندی سرورها و نصب سیستم عامل های تخصصی شبکه.

null

بازدید ، رفع اشکال و به روز رسانی سرور

امروزه نمی توان نقش سرورها را در ارتقاء کارکرد کسب و کارها را نادیده گرفت. نیازهای متعدد و حیاتی بودن خدماتی که سرورها در بستر شبکه به ...

null

خدمات مشاوره در انتخاب سرور

امروزه نمی توان نقش سرورها را در ارتقاء عملکرد کسب و کارها را نادیده گرفت. نیازهای متعدد و ضرورت به اشتراک گذاری منابع سخت افزاری و ایج...